Förbindelserna och skälen


2022

Galleri KC, Göteborg


Tistlar, Puppor, Malar, Nässlor, Skälvor, Dvalor, Hinnor, Pärlor, är delar ur en berättelse om inomkroppsliga och utomkroppsliga band.
Projektet började med en förlossning, samt ett skissuppdrag till en ny förlossningsmottagning i Göteborg. Med tiden har arbetet utvecklats i en riktning där fokus skiftas från den mänskliga kroppen till fjärilars metamorfos.

Med hjälp av bindaren – en substans, struktur eller kraft som står i dialog med materialen, växterna och djuren, tar existentiella förhållningsätt till vävandets grundprinciper form.

De vävda verken består av silke, koppar och lin med invävda tisteldun, videung och glaskulor. Kanaler i vävarna öppnas, pulserar och sluts.
Malar spinner säckar. Träfjärilars larver gröper kanaler under bark. Över vävstolen kryper nässelfjärilar som letar efter en lämplig plats för dvala.

Vide, nässlor, mullbär och tistlar är värdväxter. Glasartade ägg läggs i rader mellan nässlornas brännhår. Malar äter silket, öppnar gångar i väven och tar oss tillbaka till skälet.
Foto: Hedda Rabe