Fuga i d-moll - Solvkören


2021

Lokstallet, Strömstad


Samarbete med tonsättaren Rosali Grankull


Fuga i d-moll - Solvkören är en ljudkonstinstallation av silkestrådar, solvtyngder, honung, metaller och sand. Djupa ljudvågor pulserar genom materialen och sätter dem i rörelse. Variationer i tempo, tätheter och vibrationer skapar händelser som tränger igenom, släpper eller dröjer sig kvar.

Fuga i d-moll - Solvkören is an sound art installation of silk, thread weights, honey, metals and sand. Deep sound waves pulsate through the materials and set them in motion. Variations in tempo, density and vibrations creates occurrences where the materials push through, let go or linger.
Verket presenterades i utställningen Common Ground tillsammans med verk av Helena Persson och Alessando Perini, i Konsthallen Lokstallet, Strömstad.

foto: Fredrik Bilén, Hanna Norrna